Złoto jako zabezpieczenie przed inflacją – Jak ETF-y mogą pomóc w ochronie kapitału?

0
167

Inflacja, czyli wzrost ogólnego poziomu cen towarów i usług, jest zjawiskiem nieodłącznie towarzyszącym każdej gospodarce. Dla inwestorów inflacja może stanowić poważne zagrożenie, ponieważ zmniejsza siłę nabywczą ich kapitału. Jednym z tradycyjnych sposobów zabezpieczenia przed inflacją jest inwestowanie w złoto. W ostatnich latach, coraz więcej inwestorów korzysta z ETF-ów związanych z tym cennym metalem jako efektywnego narzędzia ochrony kapitału przed spadkiem wartości pieniądza.

Złoto jako zabezpieczenie przed inflacją

Złoto od dawna jest uważane za aktywo zabezpieczające przed inflacją. Istnieje kilka powodów, dla których inwestorzy zwracają się ku złotu w okresach wzrostu cen.

Złoto jest uważane za stabilne źródło wartości, które nie jest podatne na wahania inflacyjne. W przeciwieństwie do pieniądza, którego wartość może spadać w wyniku wzrostu cen, złoto utrzymuje swoją wartość na przestrzeni lat.

W przeciwieństwie do obligacji czy akcji, złoto nie jest papierowym aktywem, które może stracić na wartości w przypadku niewypłacalności emitenta. Jest to fizyczne aktywo, które nie jest obciążone ryzykiem zadłużenia.

Złoto jest aktywem o powszechnie uznanej wartości na całym świecie. Jest używane jako rezerwa wartościowa przez banki centralne, a także jako forma płatności w handlu międzynarodowym.

Gdy nominalne stopy procentowe są niższe od inflacji, rzeczywiste stopy procentowe stają się negatywne. W takim przypadku inwestowanie w obligacje czy depozyty bankowe może prowadzić do utraty wartości kapitału. Złoto, jako bezpieczne aktywo, może pomóc w zabezpieczeniu przed tym ryzykiem.

Rola ETF-ów związanych ze złotem

Inwestowanie w złoto za pomocą fizycznych monet lub baryłek może być kosztowne i niepraktyczne dla wielu inwestorów. W przypadku funduszy ETF złoto jest bardziej dostępnym i wygodnym rozwiązaniem. Oto jak działają ETF-y związane ze złotem.

ETF-y związane ze złotem są zazwyczaj zabezpieczone przez fizyczne złoto przechowywane przez depozytariusza. Każdy udział w funduszu jest zazwyczaj wspierany przez określoną ilość złota.

ETF-y starają się dokładnie odzwierciedlić cenę złota na rynku. Kiedy cena złota rośnie, wartość ETF-u również rośnie, co stanowi zabezpieczenie przed utratą wartości związaną z inflacją.

ETF-y są notowane na giełdach i mogą być kupowane i sprzedawane tak samo, jak akcje. Dzięki temu inwestorzy mają łatwy dostęp do rynku złota bez konieczności fizycznego przechowywania metalu.

Koszty zarządzania ETF-ami związanymi ze złotem są zazwyczaj niższe niż koszty zakupu i przechowywania fizycznego złota. To sprawia, że są one atrakcyjną opcją dla inwestorów.

Popularne ETF-y związane ze złotem

Na rynku istnieje wiele ETF-ów związanych ze złotem. Oto kilka popularnych funduszy:

SPDR Gold Trust (GLD): Jest to jeden z największych i najbardziej znanych ETF-ów związanych ze złotem. GLD jest zabezpieczony przez fizyczne złoto przechowywane w skarbcach.

iShares Gold Trust (IAU): IAU jest konkurencyjnym funduszem, który również reprezentuje fizyczne złoto. Ma niższe koszty zarządzania niż GLD.

Aberdeen Standard Physical Gold Shares (SGOL): Ten ETF również oferuje ekspozycję na fizyczne złoto i jest przechowywany w skarbcach.

Invesco DB Gold Fund (DGL): DGL jest nieco inny od poprzednich funduszy, ponieważ śledzi indeks oparty na kontraktach terminowych na złoto. Jest to bardziej złożona opcja inwestycyjna.

Złoto od dawna jest uważane za zabezpieczenie przed inflacją i jest popularnym aktywem w okresach wzrostu cen. Dla wielu inwestorów ETF-y związane z złotem stanowią wygodne narzędzie pozwalające na inwestowanie w ten cenny metal bez konieczności fizycznego przechowywania. Te fundusze oferują reprezentację fizycznego złota, śledzą cenę złota na rynku i są dostępne na giełdzie, co czyni je atrakcyjnym wyborem dla inwestorów dążących do ochrony swojego kapitału przed inflacją. Przed inwestycją zawsze warto jednak dokładnie zbadać dostępne opcje i zrozumieć, jak działa wybrany ETF związany ze złotem.