Szkoda komunikacyjna z OC – jak, zgłosić?

0
301
Szkoda komunikacyjna z OC – jak, zgłosić?

Każdy właściciel pojazdu mechanicznego ma obowiązek ubezpieczyć go od odpowiedzialności cywilnej, a wynika to z Ustawy o Obowiązkowych Ubezpieczeniach. Główniej kojarzy się to z dodatkowym wydatkiem związanym z posiadaniem auta, bo nikt zazwyczaj nie zakładać, że może być uczestnikiem lub o gorsza sprawą wypadku, czy kolizji. Zdarzenia te mają jednak miejsce i to niestety wcale nie rzadko! Szacuje się, że w naszym kraju dochodzi do około 32 tysięcy szkód komunikacyjnych na drodze, zatem ryzyko jest na prawdę realne.

Ubezpieczenie OC, ochrona!

Obowiązkowe ubezpieczenie OC chroni w przypadku szkód spowodowanych osobom trzecim, w zakresie uszczerbku na ich zdrowiu, a nawet życiu. Obejmuje także ochronę od zniszczeń mienia osób trzecich. Oznacza to, że z ubezpieczenia sprawcy wypadku, likwidowane są szkody wyrządzone innym uczestnikom ruchu drogowego. Mowa np. o kosztach naprawy pojazdu, czy leczenia zdrowotnego. Zarówno zakres, jak i suma ubezpieczenia w przypadku polisy OC, jest zawsze taka sama, gdyż jest regulowana ustawą. Można natomiast zakupić polisę w dowolnym Towarzystwie Ubezpieczeniowym. Zawsze będzie ona obejmowała okres 12 miesięcy i podlegała automatycznemu wznowieniu.

Zgłoszenie szkody komunikacyjnej – to powinien wiedzieć, każdy kierowca!

Bez wątpienia, każde niebezpieczne zdarzenie na drodze, funduje sporą dawkę stresu, dlatego najlepiej na zaś wiedzieć, w jaki sposób można dokonać zgłoszenia szkody komunikacyjnej. Na wstępie jednak tuż po samym zdarzeniu (jeśli jest to raczej nie groźna stłuczka), należy spisać oświadczenie, w którym zostanie jasno określone, kto był jego sprawcą. Jeśli sprawa będzie sporna, należy wezwać policję. Co, ważne wezwanie służb (policji i pogotowia, a jeśli zajdzie potrzeba również straży pożarnej) na miejsce zdarzenia jest obowiązkowe w przypadku, gdy ucierpią w nim ludzie (w innych okolicznościach jest to dobrowolne). Zgłoszenie szkody komunikacyjnej, kieruje się bezpośrednio do Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Można to zrobić w kilku formach: bezpośrednio w placówce, przez Infolinię lub przez formularz internetowy. W ramach zgłoszenia wymagane jest złożenie następujących dokumentów: wspomnianego już oświadczenia sprawcy kolizji lub notatki policyjnej, ponadto okazane muszą zostać prawa jazdy i dowody tożsamości kierowców uczestniczących w zdarzeniu oraz dowody rejestracyjne pojazdów. Zgodnie z ustawą mamy, aż 3 lata na zgłoszenie likwidacji szkody towarzystwu ubezpieczeniowemu. Zaleca się jednak, aby było to kierowane jak najszybciej.