Rozwód z orzeczeniem o winie

0
339
Rozwód z orzeczeniem o winie

Kwestia rozwodu z orzeczeniem o winie została uregulowana w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Zgodnie z przypisami tego aktu prawnego dowiadujemy się, że rozwód z orzeczeniem o winie może nastąpić w sytuacji, gdy jeden z małżonków ponosi całkowitą winę za rozpad pożycia małżeńskiego, bądź jedna i druga ze stron. Jeżeli chodzi o procedurę ustalenia winy jest ona skomplikowana. Dzieje się tak, ponieważ w praktyce bardzo często domniemana strona winna nie godzi się z decyzją współmałżonka.

, a alimenty

Obowiązek alimentacyjny spoczywa na stronie winnej. I trwa on dożywotnio. Należy również pamiętać, że do zasądzenia alimentów przez sąd nie jest konieczne, aby pokrzywdzony małżonek nie miał środków finansowych na pokrycie swoich niezbędnych potrzeb życiowych. Strona niewinna ma możliwość uzyskania alimentów nawet w sytuacji, gdy sam zarabia na swoje utrzymanie. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, w której pokrzywdzony małżonek ponownie wejdzie w związek małżeński z innym partnerem. Wtedy obowiązek alimentacyjny ustaje z mocy prawa.

Wina przypisana małżonkowi winnemu rozkładowi pożycia

Wina może mieć różne postacie oraz stopień natężenia. Zaliczyć do niej można następujące aspekty:

  • naruszenie więzi osobistych zarówno w sferze fizycznej, jak i duchowej
  • naruszenie dóbr osobistych
  • naruszenie dóbr majątkowych

Czas trwania sprawy sądowej dotyczącej rozwodu z orzeczeniem o winie

Czas trwania sprawy sądowej, która dotyczy rozwodu z orzeczeniem o winie trwa zdecydowanie dłużej, niż sprawa, w której winy się nie ustala. Dzieje się tak, ponieważ zostaje znacząco wydłużone postępowanie dowodowe. W sprawa rozwodów z orzeczeniem o winie sąd musi zbadać wszystkie aspekty, który przyczyniły się do rozpadu małżeństwa. Oprócz tego, w większości przypadków zostaje także składana apelacja, ponieważ jeden z małżonków nie godzi się z orzeczeniem sądu. A to dodatkowo przyczynia się do wydłużenia momentu prawomocnego wyroku.

Najczęstsze przyczyny rozwodów z orzeczeniem o winie

Do najczęstszych przyczyn rozwodów z orzeczeniem o winie jest zdrada jednego z małżonków, ale również znęcanie się psychiczne i fizyczne. Aby sąd mógł orzec rozwód o winie jednego z małżonków niezbędne jest przedstawienie mocnych dowodów, które będą potwierdzały naszą rację. Do dowodów tych można zaliczyć między innymi: obdukcję, zapisy rozmów, zdjęcia, ale również zeznania świadków. Ten ostatni rodzaj dowodu jest traktowany przez sąd, jako mniej istotny, ale również zostaje brany pod uwagę.