Rozliczenie wspólnie z małżonkiem – o czym należy pamiętać?

0
538
Rozliczenie wspólne z małżonkiem

Niektórzy podatnicy mają prawo rozliczać swoje dochody wspólnie z małżonkiem. Dotyczy to rocznych deklaracji podatkowych, które składane są do urzędu skarbowego za rok poprzedni. O czym należy pamiętać w kontekście wspólnego rozliczania PIT?

Wspólne rozliczenie nie dla wszystkich

Rozliczenie wspólne z małżonkiem możliwe jest w przypadku, gdy opodatkowujemy nasze dochody za pomocą skali podatkowej. Nie ma tutaj znaczenia, czy prowadzimy działalność gospodarczą, czy też jesteśmy zatrudnieni w ramach umowy o pracę bądź cywilnoprawnej. Prawa do wspólnego rozliczania się nie mają podatnicy, którzy prowadzą działalność i rozliczają się za pomocą ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych czy podatku liniowego. to samo dotyczy podatników, których małżonkowie prowadzą działalność opodatkowaną na tych zasadach. Wspólne rozliczenie nie dotyczy także tych małżonków, pomiędzy którymi została zawarta umowa majątkowa, tak zwana intercyza. 

Istotna zmiana od 2022 roku

Jeszcze do 2022 roku wspólne rozliczenie podatkowe było możliwe jedynie dla osób, które pozostają w związku małżeńskim przez cały rok. Oznaczało to, że podatnicy, którzy zawarli związek przykładowo w styczniu, nie mogli rozliczać się razem. Od 2022 roku wprowadzono istotną zmianę, która mówi, że wspólnego rozliczenia można dokonać nawet w momencie, jeśli małżeństwo zostało zawarte w trakcie trwania roku podatkowego. Dla wielu par jest to z całą pewnością korzystny zapis. Z drugiej jednak strony warto pamiętać, że zmiana ta nie dotyczy osób, wobec których w trakcie trwania roku podatkowego orzeczony został rozwód. Zgodnie z prawem, związek małżeński przestaje bowiem istnieć w momencie orzeczenia rozwodu.

Kiedy warto rozliczać się wspólnie?

Wspólne rozliczenie podatkowe to bardzo wygodne rozwiązanie, dlatego też jest niezwykle popularne wśród małżonków. Niemniej jednak może okazać się, że jest ono także korzystne z punktu widzenia wysokości podatku, jaki należy wpłacić na rzecz urzędu skarbowego. Dotyczy to przede wszystkim małżonka, który osiągnął dochody powyżej drugiego progu podatkowego, natomiast jego współmałżonek pozostał w pierwszym progu podatkowym. Co więcej, wspólne rozliczenie jest korzystne w przypadku, gdy jeden ze współmałżonków nie osiąga dochodów bądź są one nieopodatkowane. Wtedy bowiem można wykorzystać ulgę małżonka, który nie zarobkuje. Pamiętajmy, że wspólne rozliczanie się jest także praktycznym rozwiązaniem, jeśli chcemy skorzystać z ulg, na przykład z ulgi prorodzinnej czy termomodernizacyjnej.