Ile zarabia ratownik medyczny? Stawki, zakres obowiązków, COVID-19, satysfakcja z pracy

0
599
ile zarabia ratownik medyczny

Osoby, które realizują się w zawodach medycznych niekiedy uznawane są za bohaterów. W społeczeństwie najbardziej doceniani są ratownicy medyczni, którzy stoją na straży życia i śmierci. Ile zarabia ratownik medyczny? To bardzo kontrowersyjny temat, ponieważ niektórzy uważają, że za dużo a z drugiej strony są ci, którzy protestują w celu zwiększenia uposażeń. W tym artykule poznasz odpowiedź na pytanie – Ile zarabia ratownik medyczny?

Spis treści poniższego artykułu:

 • Ratownik medyczny – opis zawodu
 • Ile zarabia ratownik medyczny i czy ta kwota jest uzasadniona?
 • Kto może zostać ratownikiem medycznym?
 • Ile zarabia ratownik medyczny – Czy lokalizacja ma wpływ na poziom zarobków?
 • Ile zarabia ratownik medyczny i jakie są jego codzienne zadania?
 • Pandemia a dodatki dla ratowników medycznych – Ile zarabia ratownik medyczny w trakcie pandemii?
 • Czy już wiesz ile zarabia ratownik medyczny? Podsumowanie

Ratownik medyczny – opis zawodu

Zanim będzie można przejść do konkretów dotyczących tego ile zarabia ratownik medyczny należy zrozumieć czym jest to zajęcie. Bez wątpienia zawód polegający na ratowaniu życia, udzielaniu pomocy medycznej w przypadku wydarzeń losowych jest ekscytujący i satysfakcjonujący. Generalnie, ratownicy medyczni to ludzie, którzy są gotowi każdego dnia narażać swoje życie, aby uratować Twoje. Sanitariusze reagują na nagłe przypadki medyczne każdego rodzaju – od złamań po niebezpieczne omdlenia czy zawały serca. Pacjentów transportują w karetkach pogotowia, które są pojazdami uprzywilejowanymi co znacznie ułatwia dotarcie do poszkodowanego i udzielenie mu pomocy. Ratownicy medyczny pracują w różnych przychodniach, pogotowiach ratunkowych czy też szpitalach, które świadczą całodobowe wsparcie medyczne w nagłych wypadkach na terenie całego kraju – czas dotarcia do poszkodowanego na obszarach wiejskich może się jednak różnić od czasu dotarcia w mieście. Powodem jest odległość i bieżąca sytuacja na ulicach.

Od ratowników medycznych wymaga się podejmowania trafnych decyzji w skrajnie trudnych sytuacjach i zachowania wysokiego poziomu odporności psychicznej w sytuacjach ekstremalnych, umiejętności negocjacji z pacjentem i docierania do jego świadomości.

ile zarabia ratownik medyczny

Ile zarabia ratownik medyczny i czy ta kwota jest uzasadniona?

W odpowiedzi na to ile zarabia ratownik medyczny śmiało można odpowiedzieć, że to zależy od lokalizacji i umiejętności. Średnie wynagrodzenie ratownika medycznego to 4200 zł brutto, są jednak i tacy, którzy zarabiają 4700 zł brutto i więcej. Średnia krajowa pensja w 2022 roku to 5922 zł brutto, wygląda więc na to, że ratownicy zarabiają dość małe kwoty za ratowanie życia ludzkiego.

Czy ta kwota jest uzasadniona?

Obowiązki ratownika medycznego są zróżnicowane i znacząco wpływają na jego zdrowie psychiczne czy też fizyczne. Przede wszystkim, dlatego że ratownicy medyczni każdego dnia ryzykują swoje życie, aby ratować innych. Następnym pytaniem, które musimy zadać jest to, czy trudy związane z byciem ratownikiem medycznym są odpowiednio rekompensowane. Na podstawie danych o zarobkach pochodzących z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, mediana zarobków początkującego ratownika medycznego w 2021 roku wyniosła 3900 zł brutto. Kwota ta nie jest na tyle wysoka, aby uzasadnić niebezpieczną pracę, jaką codziennie wykonuje ratownik medyczny

Kto może zostać ratownikiem medycznym?

Dwa najciekawsze pytania to ile zarabia ratownik medyczny oraz kto może zostać ratownikiem medycznym w Polsce? Odpowiedź na to pytanie znajduje się w ustawie z 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Nawiązując do art. 10 ust. 1 ratownikiem medycznym może być osoba, która:

 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 • posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu ratownika medycznego.
 • wykazuje znajomość języka polskiego w stopniu wystarczającym do wykonywania zawodu ratownika medycznego.
 • posiada odpowiednie wykształcenie zawodowe.

Źródło: Ustawa z 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r., poz. 2053)

Ile zarabia ratownik medyczny – Czy lokalizacja ma wpływ na poziom zarobków?

Nie jest tajemnicą, że najlepiej zarabiają ratownicy medyczny, którzy pracują w dużych województwach o dużych poziomach zaludnienia. Województwa, w których można zarobić najwięcej to mazowieckie, wielkopolskie, zachodniopomorskie, małopolskie czy też dolnośląskie. Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, że na tych terenach koszt mieszkań, domów czy też codziennego życia jest większy niż w małych miastach czy też na wsiach. Dlatego, gdy myślimy o tym ile zarabia ratownik medyczny i czy lokalizacja ma wpływ na zarobki to jak najbardziej odpowiedź jest twierdząca.

ile zarabia ratownik medyczny

Ile zarabia ratownik medyczny i jakie są jego codzienne zadania?

Wynagrodzenia ratowników medycznych nie są już tajemnicą. Możesz więc sam ocenić, czy wynagrodzenie ratownika medycznego jest współmierne do wysiłku. Czym zajmuje się ratownik medyczny na dyżurze i ile zarabia ratownik medyczny pełniący dyżury? Zakres jego umiejętności musi być naprawdę ogromny, bo to on zazwyczaj jako pierwszy dociera do osoby, która potrzebuje pomocy. Nie ma znaczenia rodzaj wypadku, który miał miejsce – ratownik medyczny musi podjąć decyzję o podjęciu pierwszych kroków w celu uratowania życia.

Do codziennych zadań ratowników medycznych zaliczyć można:

 • podejmowanie i prowadzenie podstawowej a także zaawansowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej w sytuacjach nagłych.
 • przywracanie drożności dróg oddechowych bez użycia przyrządów specjalistycznych dostępnych dopiero w szpitalu.
 • przywracanie i zabezpieczanie drożności dróg oddechowych z zastosowaniem sprzętu dostępnego w karetce, dla przykładu – rurki nosowo-gardłowej.
 • podjęcie tlenoterapii lub wspomagania oddechu bądź sztucznej wentylacji płuc – wykonanie intubacji dotchawiczej i prowadzenie wentylacji nieinwazyjnej w nagłym zatrzymaniu krążenia
 • defibrylacja – czyli proces użycia defibrylatora w trakcie podejmowanej interwencji medycznej.
 • podawanie wymaganych leków w razie potrzeby drogą dożylną, domięśniową, podskórną, doustną, podjęzykową, wziewną, przy czym należy mieć na uwadze, że istnieje dokładna lista leków, które ratownik medyczny może podać w trakcie przeprowadzania działań. Niektóre z leków można podać dopiero w szpitalu.
 • opatrywanie ran, tamowanie krwawień, unieruchamianie złamań, zwichnięć i skręceń – czyli generalnie podstawowe zadania, których może udzielać również każdy mając szkolenie z pierwszej pomocy.
 • przyjęcie porodu – zdarza się, że w niektórych sytuacjach wymagane jest dokonanie tej czynności.

Pandemia a dodatki dla ratowników medycznych – Ile zarabia ratownik medyczny w trakcie pandemii?

W szczytowym okresie pandemii COVID-19 rząd w Polsce silniej wspierał personel medyczny, w tym ratowników medycznych. Również w tym czasie kwestia głównego pytania jakim jest Ile zarabia ratownik medyczny? Ratownicy medyczni otrzymywali podwójne wynagrodzenie ze względu na ogromne ryzyko zawodowe, z jakim się stykali.

W odpowiedzi na pandemię COVID-19 ratownicy medyczni stanęli wobec wyzwania, jakim była choroba, dla której nie istniały standardy leczenia, a jej zakaźność, przebieg i powikłania były w dużej mierze nieznane. Borykali się również z ogromnymi problemami organizacyjnymi, w tym z brakami kadrowymi; w szczytowym okresie pandemii w wielu placówkach służby zdrowia brakowało nawet połowy personelu z powodu zwolnień związanych z zakażeniem COVID-19. Mimo obaw o zdrowie i życie a przede wszystkim swoich bliskich, ratownicy pracowali często po kilkanaście godzin pod rząd. Stres i niepewność, jakie towarzyszyły doświadczeniom pierwszych fal pandemii, opisywane są jako porównywalne z zespołem stresu pourazowego u żołnierzy powracających z frontu.

ile zarabia ratownik medyczny

Czy już wiesz ile zarabia ratownik medyczny? Podsumowanie

Ratownik medyczny jest profesjonalistą zajmującym się ratowaniem życia w nagłych wypadkach. Ile zarabia ratownik medyczny? Wynagrodzenie ratownika medycznego zależy od rodzaju wykonywanej pracy, lokalizacji i pracodawcy. Może praca ta nie przynosi ogromnych korzyści finansowanych, ale bez wątpienia pełna jest znacznych wyzwań co wiąże się z poczuciem satysfakcji z powodu wykonywanej pracy.