Faktura VAT marża, jak ją wystawić?

0
287
Budowa faktury VAT

Marża to termin oznaczający różnicę pomiędzy kwotą należności, jaką musi zapłacić nabywa towarów lub usług a ceną jaką zapłacił wcześniej sprzedawca, kupując je od innych dostawców. To  różnica między ceną sprzedaży danego dobra a ceną jego zakupu, określająca nadwyżkę, czyli zysk powstały ze sprzedaży ponad bezpośrednie koszty towarzyszące zakupowi: transport, wyżywienie, ubezpieczenie, zakwaterowanie… Marża może być wyrażana kwotowo lub procentowo.

Faktura VAT marża, dla kogo?

Faktura VAT marża różni się nawet wyglądem od pozostałych faktur VAT sprzedaży. Używa się jej przede wszystkim na rynku obrotu:

 • artykułami używanymi
 • antykami
 • przedmiotami kolekcjonerskimi
 • dziełami sztuki
 • usług turystycznych

Budowa faktury VAT marża

Program do wystawiania faktur VAT marża oferuje faktury, które charakteryzują się budową znacznie uproszczoną w stosunku do faktury zwykłej,. W tego rodzaju fakturę nie wpisuje się wielu danych, które znajdują się w dokumencie standardowym. Brakuje na niej:

 • ceny jednostkowej netto zakupionego produktu lub usługi
 • kwoty upustów, rabatów
 • sumy wartości sprzedaży netto a także naliczonego od niej podatku
 • ustawowej stawki podatku, właściwej dla klasyfikacji danego produktu
 • kwoty należności ogółem

Podatnik wystawiający fakturę VAT marża nie musi zamieszczać na niej wysokości swojej marży. Kupujący produkt czy usługę nie jest zatem świadomy zysku sprzedawcy. Muszą się jednak na niej znaleźć następujące dane:

 • data wystawienia i kolejny numer faktury
 • imię, nazwisko lub nazwa podatnika i nabywcy towarów lub usług a także ich adresy
 • numery NIP zarówno sprzedawcy jak i nabywcy
 • nazwa towaru
 • data dokonania lub zakończenia dostawy towarów albo wykonania danej usługi, jeżeli różni się od daty wystawienia
 • jednostka miary oraz ilość zbywanych towarów lub rodzaj wykonanej usługi

Podstawa opodatkowania faktury VAT marży

Wybór tego rodzaju faktury oznacza, że musi na niej znaleźć się  również adnotacja wskazująca na rodzaj transakcji. Faktura odnosząca się do sprzedaży usług turystycznych musi zawierać adnotację: procedura marży dla biur podróży, i analogicznie:

 • faktura za sprzedaż towarów używanych będzie posiadać komunikat: procedura marży – towary używane
 • faktura za sprzedaż dzieł sztuki posiada adnotację: procedura marży – dzieła sztuki
 • faktura za sprzedaż przedmiotów kolekcjonerskich oraz antyków z adnotacją: procedura marży – przedmioty kolekcjonerskie i antyki

Dlaczego faktura VAT marża?

Korzyść z możliwości wystawienia fakty VAT marża jest ewidentna dla sprzedającego, którego obowiązuje wówczas niższa kwota podatku należnego. Przy klasycznej fakturze VAT podatek ten naliczany jest od całej kwoty sprzedaży, jednak w tym wypadku opodatkowaniu kwotą podatku VAT podlega tylko kwota prowizji, jaką pobiera sprzedawca. Tym samym odprowadza on do US niższą kwotę podatku.

W przypadku nabywcy natomiast sprawa wygląda inaczej. Ponieważ faktura nie zawiera stawki i kwoty podatku, nabywca towaru czy usługi, nie może odliczyć podatku VAT naliczonego. Tym samym faktury VAT marża nie można zaksięgować w rejestrze zakupu VAT. Po stronie korzyści dla nabywcy pozostaje możliwość uznania za koszt całej kwoty nabycia.