Faktoring jako zabezpieczenie dla biznesu

0
368
Faktoring jako zabezpieczenie dla biznesu

Faktoring pełny to prosta usługa finansowa, która znacznie podnosi komfort zarządzania finansami wewnątrz przedsiębiorstwa, poprawiając płynność finansową. Firmy korzystające z faktoringu pełnego, zyskują nie tylko swego rodzaju „barierę ochronną” przed nieterminowymi lub niewypłacalnymi podmiotami, ale także redukują koszty związane z monitorowaniem oraz odzyskiwaniem należności.

Faktoring pełny – krok po kroku

I choć schemat realizacja usługi faktoringu pełnego, może wyglądać na skomplikowany, faktorant, czyli firma korzystająca z usług faktoringowych, nie musi zagłębiać się w szczegóły, ponieważ większość procesów odbywa się za sprawą faktorów (firm faktoringowych). Aby móc rozpocząć faktoring pełny, firma poszukująca rozwiązań faktoringowych, musi wystawić faktury na swoich odbiorców za dokonaną sprzedaż towarów lub usług. Faktorant musi posiadać ubezpieczenie faktury lub wykupić polisę za pośrednictwem faktora.

Następnie firma korzystająca z usługi faktoringu pełnego, zbywa wierzytelności (fakturę za dokonaną sprzedaż z odroczonym terminem płatności) faktorowi. Przekazanie faktury za sprzedaż, umożliwia wypłacenie środków finansowych w postaci zaliczki do nawet 90 procent wartości dokonanej sprzedaży. Kolejnym krokiem jest zapłata za zakup towarów lub usług przez kontrahenta, który przekazuje środki na konto firmy faktoringowej. Faktor rozlicza wszystkie wierzytelności spłacone przez partnera biznesowego faktoranta i przekazuje pozostałą kwotę klientowi.

Czym się różni faktoring pełny od faktoringu niepełnego?

Oba rodzaje faktoringu: faktoring pełny oraz faktoring niepełny są świetnym sposobem na otrzymanie w szybki sposób gotówki za sprzedaż towarów lub usług z odroczonym terminem płatności. Również obie formy faktoringu pomagają pozyskać środki obrotowe, które pozwolą nie tylko na regulowanie bieżących zobowiązań, ale także pozyskanie niezbędnych środków do rozwoju firmy. Podstawową różnicą między faktoringiem pełnym a faktoringiem niepełnym jest przeniesienie ryzyka ewentualnego braku zapłaty za dokonaną sprzedaż przez kontrahenta.

Firma, która wybierze faktoring pełny, uniezależnia się od ryzyka braku zapłaty przez nieterminowego partnera biznesowego. Faktoranci korzystający z faktoringu pełnego, zwanego również faktoringiem bez regresu, otrzymują środki finansowego nawet wtedy, kiedy niesłowny partner w rzeczywistości nie zapłacił nawet złotówki za dokonany zakup towarów lub usług z odroczonym terminem płatności. Dzięki przeniesieniu ryzyka braku spłaty, faktorant korzystający z faktoringu bez  regresu nie musi martwić się o należności, dzięki czemu zyskuje zasoby, które musiałby przeznaczyć na monitoring i odzyskiwanie swoich wierzytelności względem nieterminowych lub niewypłacalnych kontrahentów.