BPO – Co to jest?

0
313
BPO – Co to jest?

Outsourcing procesów biznesowych (czyli BPO, od ang. business process outsourcing) dotyczy zazwyczaj pomocniczych obszarów organizacji. W Polsce najczęściej delegowane są funkcje związane z IT, obsługą księgową czy HR.

Na rynku istnieje cały szereg przedsiębiorstw, które prowadzą doradztwo i kompleksowe usługi outsourcingu w zakresie obszaru kadrowo-płacowego, księgowości, controllingu, zarządzania finansami. Innymi obszarami zlecanymi na zewnątrz bywają: administracja systemów informatycznych, transport, dystrybucja, logistyka, zaopatrzenie, call center, obsługa klienta, zarządzanie dokumentami. W niektórych przypadkach organizacje decydują się na delegowanie działań nawet w zakresie marketingu, sprzedaży lub R&D.

Optymalizacja kosztów

Przedsiębiorstwo, które podejmuje decyzję o zmianie sposobu prowadzenia biznesu poprzez przekazanie obsługi części procesów firmom zewnętrznym, usprawnia swoje funkcjonowanie i zwiększa elastyczność działania, a także upraszcza strukturę organizacyjną. W efekcie optymalizuje koszty prowadzenia działalności – nie ponosi wydatków na budowę i utrzymanie działów odpowiadających za obsługę danego obszaru, a płaci jedynie za samą obsługę procesu. To pozwala wyeliminować ukryte koszty związane np. z urlopami czy zwolnieniami lekarskimi.

Ekspercka jakość

Dobrze wybrana wyspecjalizowana firma zewnętrzna oferuje profesjonalną obsługę. Dbając o jakość pracy i zadowolenie klientów, firmy outsourcingowe wdrażają nie tylko systemy jakościowe, ale także rozwiązania doskonalące sposoby obsługi klientów. Dzięki temu gwarantują swoim klientom wysokie standardy współpracy obejmujące takie elementy jak sprawność działania, bezbłędność, terminowość.

A zatem, delegując zadania, przedsiębiorstwo także ogranicza ryzyko biznesowe — poprzez częściowe przerzucenie go na dostawcę, ale przede wszystkim zlecając zadania ekspertowi w danej dziedzinie. To daje firmom możliwość szerokiego wykorzystania specjalistycznej wiedzy, a także dopasowania zakresu usług do rzeczywistych potrzeb.

Koncentracja na biznesie

Outsourcing części realizowanych procesów pozwala firmie w większym stopniu skupić się na podstawowej działalności, zarówno w odniesieniu do angażowania sił, jak i środków. Dzięki temu organizacja podnosi swoją wydajność i zwiększa efektywność w realizacji celów. Osiąga lepsze wyniki, w efekcie czego rośnie jej wartość rynkowa.

Nie jest to jednak tylko rozwiązanie dla dużych podmiotów. W odniesieniu do małych firm outsourcing może być bowiem szansą na realizację strategii biznesowej w stosunkowo krótkim czasie.

Outsourcing usług + oprogramowania?

Ciekawym, ale też ekonomicznym — w kontekście braku konieczności ponoszenia kosztów na infrastrukturę informatyczną — rozwiązaniem może okazać się połączenie outsourcingu i coraz bardziej popularnego korzystania z oprogramowania w chmurze. Przykładowym modelem może tu być delegowanie firmie zewnętrznej obsługi finansowo-księgowej i kadrowo-płacowej oraz korzystanie w modelu cloud computing z narzędzi wspierających obsługę procesów z zakresu logistyki, sprzedaży czy produkcji. Takie połączenie pozwala na dużą elastyczność działania i zwiększenie możliwości rozwoju przy zachowaniu niskich kosztów organizacyjnych.