Angielski należy do grupy języków germańskich. Jest jednym z najbardziej popularnych języków na świecie. Posługuje się nim ponad miliard ludzi. Nic zatem dziwnego, że jego znajomość stała się poniekąd synonimem odpowiedniego wykształcenia. Od wielu lat można zdawać specjalne certyfikaty, potwierdzające znajomość tego języka na odpowiednim poziomie. Przeczytaj poniższy artykuł a dowiesz się jakie rodzaje certyfikatów proponuje wam accent-waw.pl.

pobrany-plik Certyfikat KET

Jest to certyfikat, którego pełna nazwa brzmi Key English Test. Jego zdanie potwierdza posługiwanie się językiem angielskim na poziomie A2. Dzieli się on na 3 części. Pierwszą z nich jest Reading and Writing, czyli czytanie i pisanie. On z kolei podzielony jest na 9 zadań. Na wszystko możemy poświęcić maksymalnie 1 godzinę i 10 minut. Z kolei 2 część Key English Test to Listening, czyli tzw. słuchanie. Składa się ono z 5 poszczególnych zadań, na rozwiązanie których zdający ma 30 minut. Ostatnią częścią egzaminu KET jest Speaking – czyli część, w czasie której rozmawiamy z egzaminatorem, a także z innym zdającym. Dlatego też zwykle podchodzi się do niej w parach. Trwa ona maksymalnie 10 minut, przy czym większość czasu poświęcona jest na konwersację z osobą, która sprawdza naszą wiedzę. Wyniki dotyczące egzaminu na certyfikat KET są oznaczone w postaci 4 ocen. Pass with Merit i Pass, oznaczają pozytywne zakończenie całego testu i otrzymanie dokumentu. Zaś otrzymanie ocen Narrow Fail i Fail decyduje, że do egzaminu musimy podejść raz jeszcze. W przypadku otrzymania certyfikatu Key English Test, ważne jest to, iż jest on bezterminowy.

Certyfikat PETvalues-company-blog-84473

Drugim certyfikatem, który świadczy o kolejnym stopniu znajomości języka angielskiego (B1) jest Preliminary English Test. Istnieją jego dwie wersje. Pierwszą jest PET klasyczny, zaś drugą PET dla szkół. Składa się on z 3 części. Reading i Writing (czytanie i pisanie) są pierwszą z nich. Na czytanie przypada 5 zadań, zaś na pisanie 3. Na wykonanie wszystkich poleceń mamy dokładnie 1 godzinę i 30 minut. W następnej kolejności zdający egzamin Preliminary English Test, musi przejść przez Listening – czyli słuchanie. Ta część z kolei składa się z 4 zadań, na które przeznaczone zostało 30 minut. Ostatnim elementem testu jest Speaking (mówienie). Uczestnicy testu podchodzą w dwójkach do egzaminatorów. Zadania również dzielą się na 4 części: rozmowę między ubiegającym się o certyfikat, a osobą oceniającą wiedzę danego kandydata, konwersacji pomiędzy zdającymi, wypowiedzi na temat np. fotografii oraz dyskusji ogólnej. Ta część trwa średnio od 10 do ok. 12 minut. W przypadku zdania egzaminu na certyfikat Preliminary English Test otrzymujemy oceny Pass with Merit, albo Pass. Jeśli go nie zaliczymy, wówczas przy naszym nazwisku pojawia się informacja – Fail. Ważne jest to, że jeśli kandydat nie otrzymał 70 punktów, ale uzyskał ich więcej niż 45, to co prawda nie zdał egzaminu PET, ale otrzymuje certyfikat Key English Test.

readyforfceCertyfikat FCE

Jest to jeden z najbardziej popularnych certyfikatów, oznaczający umiejętność posługiwaniem się językiem angielskim na poziomie B2. Aby otrzymać First Certificate of English – bo tak brzmi jego poprawna nazwa – trzeba przygotować się na zaliczenie 4 części. Pierwszą z nich jest Reading (czytanie) i Use of English (uzupełnianie zdań i tworzenie nowych fraz), który dzieli się na 7 poszczególnych zadań. Na uporanie się z nimi, osoba zdająca ma 1 godzinę i 15 minut. W dalszej kolejności przechodzi się do Writingu (pisania). W tym przypadku, czas nieco się wydłuża, bowiem na zrobienie dwóch zadań, mamy 1 godzinę i 20 minut. Dwiema ostatnimi częściami jest Listening (słuchanie) i Speaking (mówienie). Na pierwszą egzaminowany ma 40 minut, zaś druga trwa niecały kwadrans. Pozytywne oceny testu A,B oraz C, są wypisywane na certyfikacie. D oraz E oznaczają niepowodzenie. FCE jest dokumentem uznawanym na całym świecie.

Certyfikat CAE

Certificate in Advanced English (C1) to dokument określający zaawansowany poziom umiejętności posługiwania się językiem angielskim. Egzamin ten składa się z 4 części, jednak jego poziom jest znacznie wyższy niż ma to miejsce np. w przypadku FCE. Najpierw osoba ubiegająca się o certyfikat podchodzi do pierwszego etapu, na który składa się Reading i Use of English (8 części). Dana osoba na rozwiązanie wszystkich zadań ma 1 godzinę i 30 minut. Później przychodzi pora na Writing. Trwa on dokładnie tyle samo i składa się z 2 części. Listening (słuchanie) i Speaking (mówienie) to dwa ostatnie testy przez jakie przechodzi zdający. Pierwszy z nich składa się z 4 części i trwa ok. 40 minut, zaś na drugą z nich przeznacza się kwadrans (również 4 zadania). W czasie jej trwania do egzaminatorów podchodzi się w parach, a następnie dyskutuje się zarówno z nimi, jak i z drugą osobą zdającą, oraz uczestniczy we wspólnej konwersacji. Otrzymanie oceny A,B, bądź C świadczy o pozytywnym zdaniu egzaminu CAE.

Certyfikat CPE

Ostatnim certyfikatem i zarazem najbardziej trudnym do otrzymania, jest Certificate of Proficiency in English. Nie odbiega on od formy, która dotyczyła egzaminów FCE oraz CAE. Pierwszą częścią CPE jest Reading połączony z Use of English. Na rozwiązanie tej partii egzaminowany ma 1 godzinę i 30 minut. W dalszej kolejności przechodzi do Writingu, który trwa dokładnie tyle samo. Zdający musi napisać dwa teksty na minimum 300 słów. W dalszej kolejności na zdającego czeka Listening (słuchanie). W tym przypadku należy wyrobić się w 40 minut, odpowiadając jednocześnie na 4 kolejne części. Z kolei Speaking (rozmowa) trwa nieco dłużej niż w przypadku FCE, czy też CEA, bowiem ok. 16 minut. Składa się z 3 części. Pozytywne zdanie egzaminu CPE oznaczają litery A,B i C. Jeśli otrzymamy którąś z nich, to jest to dla nas informacja, że posługujemy się językiem angielskim na tym samym poziomie co native speakerzy.
Certyfikaty z języka angielskiego są respektowane przez wiele firm na całym świecie. Naturalnie im wyższy będzie ich stopień, tym większa szansa na docenienie ze strony przyszłego pracodawcy. Zdanie takiego egzaminu dodatkowo pomaga kształtować człowiekowi wysoką samoocenę.